Planders Brochure Verandering Meten 2023

84% van de werknemers in Nederland gelooft niet echt in het verandervermogen van hun organisatie.

Uit het 4e Nationaal Onderzoek Verandervermogen 2022 blijkt dat slechts 16% van de Nederlandse werknemers ervan overtuigd is, dat hun organisatie effectief kan omgaan met verandering. Het is verontrustend om te zien hoe organisaties hiermee worstelen.

Het onderzoek is vanuit het Business Fit Netwerk uitgevoerd onder ruim 1900 werkzame Nederlanders en wordt gratis ter beschikking gesteld.

Planders heeft bijgedragen aan het Nationaal Onderzoek Verandervermogen 2022 omdat wij bij onze trajecten zien dat veel organisaties 'Verandering' hoog op de agenda hebben staan en tegelijkertijd worstelen met de vraag hoe die veranderingen zo slim en goed mogelijk tot stand te brengen.

Het onderzoek geeft helder inzicht in de status van het Verandervermogen in Nederland. 
Een Business Fitscan onderzoek op organisatieniveau geeft inzicht in het Verandervermogen van de eigen organisatie. Daarmee biedt het inzicht en handelingsperspectief bij (verander) trajecten. Waarbij vervolgens het effect van de interventies kan worden gemeten.  

Vraag hieronder gratis jouw exemplaar van het recent gepubliceerde onderzoeksrapport Nationaal Verandervermogen 2022 aan. ==> https://businessfitscan.com/nationaal-onderzoek-verandervermogen/ 


Gecertificeerd BusinessFitscan Partner

Om organisaties te helpen om hun verandervermogen in beeld te brengen. Waardoor veranderen sneller, succesvoller en leuker wordt. Met een gedegen advies van de Business Fit adviseur leggen we een gevalideerde basis voor een succesvolle verandering.

Om een beter beeld te schetsen van de situaties waar wij de Business Fitscan voor inzetten, hebben wij diverse invalshoeken en vragen vertaald naar verschillende programma's. We hebben er 3 wat verder uitgewerkt:


Bewustwording

Vind je Verandervermogen belangrijk en heb je de volgende vragen:

  • Hoe gaan we bewust om met Verandervermogen?
  • Hoe zorgen we voor een gezamenlijk begrippenkader?
  • Hoe kunnen we verbeteren?

Dan bieden wij je een heldere blik.

<<<Klik hier voor meer>>>

Implementatie van projecten

Wil je een “fitte” en wendbare organisatie en heb je de volgende vragen:

  • Hoe gaan we daar bewust mee om?
  • Hoe zorgen we voor een gezamenlijk begrippenkader?
  • Hoe worden en blijven we fit?
  • Wat kunnen we nu concreet doen?

Dan bieden wij je een heldere blik.

<<<Klik hier voor meer>>>

Monitoring

Wil je dat de organisatie fit is en blijft en heb je de volgende vragen?

  • Hoe maken we het concreet zichtbaar en tastbaar?
  • Hoe houden we zicht op de ontwikkeling?
  • Hoe gaan we daar actief op sturen?

Dan bieden wij je een heldere blik.

<<<Klik hier voor meer>>>


Innovatie van onderaf
De medewerkers zijn je beste adviseurs. Zij zorgen voor een continue stroom aan verbeterideeën en innovaties. Voorwaarde is wel dat het verandervermogen goed is. Wil je weten hoe het daarmee staat? Daar kunnen wij je bij helpen.

Continuous Improvement
Om relevant te blijven moet iedere organisatie zichzelf continu verbeteren en aanpassen. Het succes hangt af van het vermogen om effectief te kunnen veranderen. Business Fitscan laat zien hoe het er mee staat en volgt de ontwikkeling in de tijd.

Verandervermogen van een afdeling
Afdelingen moeten ook kunnen veranderen om effectief te worden en te blijven. We brengen eventuele obstakels in beeld en adviseren daarover. 

Transformatie
De fitheid/ het verandervermogen is bij transformaties cruciaal. Wij zorgen voor inzicht in verwachte knelpunten en valkuilen vooraf, en volgen het in de tijd. Zodat je vanaf het begin en gedurende het proces maatregelen kunt nemen om de slagingskans te vergroten.

Fusies
Een fusieproces kost tijd en er spelen veel emoties. Bloedgroepen met “eigen” historie en voorkeuren vormen een risico. Wij zorgen gedurende het proces voor het inzicht in deze risico’s. 

Leiderschap
Leiderschap betekent het realiseren van veranderingen. De leider bepaalt het organisatie verandervermogen. Wij brengen de ontwikkeling in beeld. 


Tom legt in een podcast (ongeveer 40min) uit hoe wij inzicht creëren in verandervermogen.


Cultuur en het bij behorende gedrag is vaak één van de belangrijkste sleutels tot de beoogde verandering. De mate waarin een organisatie in staat is om te gaan met een verandering vertaalt zich in het ‘verandervermogen’. Wij kunnen het verandervermogen van een organisatie te meten? Dat geeft veelal verrassende inzichten en kan leiden tot grote stappen voorwaarts. Met meer succes voor de organisatie en een grotere klanttevredenheid als ultieme resultaten.

 

Hoe dit werkt? We bespreken het graag met u.

Bel of mail ons voor een vrijblijvende kennismaking.

 

Mailadres: contact@planders.nl 

Telefoonnummer:: +31 (0)6 55 364 638