Monitoring

Wil je dat de organisatie fit is en blijft en heb je de volgende vragen?

  • Hoe maken we het concreet zichtbaar en tastbaar?
  • Hoe houden we zicht op de ontwikkeling?
  • Hoe gaan we daar actief op sturen?

Dan bieden wij je een heldere blik.


Oplossing:
Voor elke toekomstgerichte organisatie is het zaak “fit” te zijn om met veranderingen aan te kunnen. Business Fitscan zorgt voor monitoring van deze organisatiecompetentie.

Voorbeeld 1:
Een middelgrote instelling had ervaren dat het nodig is om concreet aan de fitheid/verandervermogen van de organisatie te werken. De Business Fit Workshop werd gegeven aan om het management bewust te maken van verandervermogen en hoe daar op te sturen en er werd een periodiek Organisatie Fitheid Onderzoek gestart door Business Fitscan*. Het resultaat uit de monitor werd en wordt besproken in het uitgebreide MT en leidde er al direct toe dat medewerkers meer werden betrokken bij de keuzes die het management maakte.

* Het Organisatie Fitheid Onderzoek kan worden gecombineerd met het Medewerker Tevredenheid Onderzoek.


Voorbeeld 2:
De Raad van Bestuur vindt het belangrijk dat medewerkers van de Business Units goed met veranderingen om kunnen gaan. Zij moeten zoveel mogelijk betrokken zijn, de koers goed kennen en actief meedoen. Met Organisatie Fitheid Onderzoek van Business Fitscan wordt per Business Unit de “fitheid” uitgedrukt in een KPI (Net Change Factor©) en onderbouwd. De Raad van Bestuur en de directies van de Business Units ontvangen periodiek een rapportage en bespreken het als één van de organisatie te ontwikkelen competenties. Onevenwichtigheden worden nu tijdig gesignaleerd en concrete acties worden in overleg met HR uitgezet.


Hoe dit voor u kan werken? We bespreken het graag met u.

Bel of mail ons voor een vrijblijvende kennismaking.

 

Mailadres: contact@planders.nl 

Telefoonnummer:: +31 (0)318 - 30 34 79