Implementatie van projecten

Wil je een “fitte” en wendbare organisatie en heb je de volgende vragen:

  • Hoe gaan we daar bewust mee om?
  • Hoe zorgen we voor een gezamenlijk begrippenkader?
  • Hoe worden en blijven we fit?
  • Wat kunnen we nu concreet doen?

Dan bieden wij je een heldere blik.


Oplossing:
Bij implementatie van projecten is het verandervermogen van de organisatie bepalend voor het succes. Wij laten vooraf zien waar de risico’s liggen en wat de valkuilen zijn, zodat daar tijdig op wordt (bij-)gestuurd.

Voorbeeld 1:
Bij de invoering van een nieuw systeem en werkwijze was alles uitvoerig getest en afgestemd.
Toch kwamen er signalen dat de organisatie er niet klaar voor was. Er werd besloten via Business Fitscan de haalbaarheid te toetsen. Het resultaat bleek een groot risico. Niet door onwil bij medewerkers, maar door onbegrip, gebrek aan prioritering en de hoge werkdruk. Op basis van deze diagnose en het advies werden concrete maatregelen genomen. Zo werden bepaalde functionaliteiten uitgesteld, het belang beter toegelicht en werden suggesties overgenomen. Het werd een project van de gebruikers, er was commitment en de haalbaarheid werd sterk vergroot.


Voorbeeld 2:
Binnen het transformatieprogramma wordt als deelproject een nieuw systeem ingevoerd. Uit de “fitheid” meting van Business Fitscan bleek dat de noodzaak werd onderschreven, maar de gebruikers vonden het project niet haalbaar, omdat bij veel deelprojecten een beroep werd gedaan op dezelfde mensen. De resultaten werden besproken in het Programma Board. Zij besloten een deel van de functionaliteiten, in overleg met de gebruikers, te schrappen of uit te stellen zonder het doel uit het oog te verliezen. Met deze inzichten en maatregelen werd het mogelijk anderen in te schakelen, nam het draagvlak toe en werd onnodig tijdverlies voorkomen.


Hoe dit voor u kan werken? We bespreken het graag met u.

Bel of mail ons voor een vrijblijvende kennismaking.

 

Mailadres: contact@planders.nl 

Telefoonnummer:: +31 (0)318 - 30 34 79